Zvláštní poděkování

Zvláštní poděkování patří rodině Simwabů, především Abelovi a Michaelovi, ale také Josephovi a Abelovi jr. Abel nám po celý svůj život poskytoval přístřeší a dobré rady ve svém skromném domě v Kajunjumere. Neúnavně nás podporoval i jeho syn Michael. Kdykoliv bylo potřeba, věnoval nám svůj čas a především bystrý úsudek. Byl skvělým motivátorem jak pro nás, tak pro farmáře z Usangu. Věděli jsme, že se na jeho pomocnou ruku můžeme vždy spolehnout. Po smrti Abela i Michaela nás nadále podporuje Michaelův starší bratr Joseph, který má pro nás ve svém domě v Usangu i v Mbeyi vždy otevřené dveře. Na rodinou tradici navazuje i Michaelův syn Abel junior, který nám pomáhá s projektem Maminko, vyprávěj.