Maminko, Povídej

… aneb šance pro děti z tanzánského Usangu

Jaké to je, vyrůstat v zemi, kde každé třetí dítě trpí chronickou podvyživou? Jaké to je, když se právě v takovéto zemi narodíte do domácnosti, která patří mezi nejchudší?

Odpověď na otázky tušíte: je to velmi těžké. Děti, které trpí chronickou podvýživou, pomaleji rostou, mají opožděný vývoj mozku, a slabou imunitu.

Nejchudším dětem se navíc nedostávají podněty pro jejich zdravý vývoj. Jejich rodiče jsou totiž velmi zaměstnaní úkolem obstarat alespoň základní potřeby rodiny. Nemají čas věnovat se rozvoji dovednosti svých dětí, a často to kvůli vlastnímu nízkému vzdělání ani nepovažují za důležité. Jenže bez potřebných podnětů a rodičovské péče se mozek malého dítěte nerozvíjí tak rychle, jak by měl.

Výsledek je zdrcující. V pěti letech je jejich ztráta na vrstevníky z dobře fungujících domácností tak velká, že už ji nemůžou dohnat. Ve škole mají mnohem horší známky. V dospělosti jsou fyzicky slabší, méně bystří a častěji nemocní.

Část dětí před sebou navíc nemá ani výše popsanou pesimistickou budoucnost. Před pátými narozeninami v Tanzanii umře jedno dítě z dvaceti, riziko úmrtí je však v nejchudších domácnostech násobně vyšší než v těch bohatších.

Považujeme za nespravedlivé, že o nepříznivém osudu těchto dětí se rozhodne dřív, než jej můžou vzít do svých rukou. Věříme, že každý kdo se narodí do tohoto světa, si zaslouží aspoň jednu šanci. A právě proto jsme připravili projekt Maminko, povídej!

Jak to funguje?

Projekt Maminko, povídej se zaměřuje na rodiče chudých dětí. Projekt je motivuje a učí, aby svým dětem vytvořili prostředí, které jim umožní zdravý vývoj.

Komunitě rodičů nejprve zapůjčíme speciální obrázkové knížky. Každý týden jim půjčíme novou. Před a po přečtení každé z knížek proběhne schůzka rodičů. Na ní náš mentor představí metody, jak si s dětmi číst a hrát. Cílem je, aby se dítě dobře rozvíjelo, a aby se prohluboval vzájemný vztah dítěte a rodičů. Na každé schůzi rodičům zároveň poskytneme balíček obohacené kaše pro nejmenší děti

Následně rodiče nové metody společně s dětmi procvičují, a potom si navzájem sdílejí zkušenosti s cílem dál se zlepšovat. Doma si společně s dítětem s knihami hrají, tráví spolu smysluplný čas a navazují pevné a zdravé pouto. A o to nám jde!

Nejdůležitější schopností, kterou si rodiče odnášejí, je správně reagovat na podněty, které dítě v knížce zaujmou. Příkladem je volba otázek k povzbuzení zvídavosti dítěte. Správnou komunikací s dítětem se totiž vytváří prostor pro jeho správný emoční i kognitivní rozvoj.

Věříme, že tím pomůžeme plně odemknout obrovský potenciál dětí z Usangu.

Proč věříme, že se dílo podaří?

Neděláme to jen tak “od boku”, funguje to a máme pro to důkazy

Obdobné projekty se záměrem pozitivně ovlivnit rodičovské kompetence totiž běží pod záštitou WHO v několika zemích po celém světě. Spolupracujeme s organizací Mikhulu Trust, která prováděla vyhodnocení stejného projektu v Jihoafrické republice.

Předběžné výsledky dopadly excelentně. Také my budeme dopady naší činnosti analyzovat, a to ve spolupráci s vědci z Univerzity Palackého v Olomouci a University of Reading. Doufáme, že přidáme další důkazy o tom, že projekt dětem skutečně pomáhá, a že se díky tomu projekt rozšíří do dalších zemí a regionů.