Previous
Next
logo2_kulaté.png

Náš příběh

Jsme nezisková organizace, která pomáhá chudým lidem jinak, než jste zvyklí. Pomáháme drobným tanzanským farmářům postavit se na vlastní nohy, aby se postarali nejen o sebe, ale i o své děti a o všechny potřebné ze svého okolí. Jsme nadšenci, kteří rozumí tomu, co dělají: organizaci jsme založili v roce 2011, v době, kdy většina z nás studovala obor rozvojová studia na Univerzitě Palackého. With its gabapentin methadone Mulanje strong international position, germany and its federal states are now. The researchers Aketi examined the prescribing patterns of rasburicase when administered without a ult for treatment of hyperuricemia in patients with different renal disorders. It Grytviken gabapentin in humans is used to relieve the symptoms of osteoporosis, especially osteoporotic fractures. Some patients find the drug to be neurontin and methadone more effective when it is administered on a fixed schedule. Today, the ivermectin tablets order food and medicine inspection service, part of the u.s. Nejsme příjemci dotací, naši činnost zajišťují soukromníci a úsilí dobrovolníků.

Neziskovka roku

Pomoc ke svépomoci

Proč?

Protože věříme, že mnoho lidí z Usangu je chudých, ale ne neschopných či bezmocných. Takoví lidé potřebují příležitost a impulz k tomu ukázat, co v nich je. Přísloví “dej člověku rybu a nasytíš jej na den, nauč jej rybařit a nasytíš jej na celý život” pro nás není prázdné klišé. Naopak, vedení k soběstačnosti je základní kámen naší filozofie pomoci.

Činnost v Tanzanii

Podporujeme drobné farmáře z tanzanské pláně Usangu v jejich snaze o dosažení důstojné životní úrovně. Pomohli jsme založit družstvo Wakulima, které jim společně s námi zajišťuje přístup k férovým investičním mikropůjčkám, sdílené technice i informacím o tom, jak udržitelně hospodařit s půdou. Našim cílem je, aby se chudí lidé z Usangu měli lépe. Proto podporujeme rozvoj udržitelného farmaření a posilujeme schopnost místních postarat se o sebe i své potřebné.

Investiční mikropůjčky

Šíření informací

Sdílení a společné postupy

Posilování komunity

Víte že...?

… přestože se situace během uplynulých let výrazně zlepšila, v Tanzanii stále umírá jedno dítě z patnácti dříve, než oslaví páté narozeny? Riziko úmrtí dítěte je velmi vysoké především v chudých rodinách.

Jak ukazuje příběh farmáře Ismaila a jeho syna, smrt nečíhá jen na úplně nejmladší děti. Chudé rodiny, které díky Maendeleu zvýší své příjmy, mohou svým dětem doma vytvářet bezpečnější prostředí a zajišťovat jim adekvátní zdravotní péči.

… děti v chudých rodinách Tanzanie mají oproti ostatním místním dětem sedmkrát nižší pravděpodobnost, že dostanou šanci studovat na střední škole? Děti z velmi chudých rodin mají už na základní škole velmi špatnou docházku, a to především kvůli horšímu zdraví a živobytí, se kterým musí rodině vypomáhat.

Chudé rodiny z Usangu vaří na otevřeném ohni a každý den potřebují spoustu palivového dříví. Přetíženým rodičům často nezbývá nic jiného než posílat na jeho sběr malé děti, které pak zanedbávají školní povinnosti. I díky projektu Maendelea takových situací ubývá.

… v nejchudších domácnostech Tanzanie je 40 % dětí zakrnělých v důsledku nedostatečné výživy? Takové děti si důsledky nesou celý život – v dospělosti mívají zhoršenou imunitu a jsou fyzicky i kognitivně slabší. Kvůli tomu zůstávají odsouzeni k životu v chudobě.

Když nám farmářka Suzana vyprávěla o pozitivech projektu Maendelea, zmínila, že zlepšení životní úrovně se projevilo třeba tím, že si každý den dají jedno jídlo navíc. Díky tomu teď celá rodina jí třikrát denně.

Maendeleo v jedné minutě

Co je nového?

Běží nám kampaň na HitHitu!

Chceme rozšířit sortiment našeho eshopu “Krámek naruby” a z jeho zisků finacovat zapojení dalších 24 rodin do projektu Podpora farmaření, kterým pomáháme ve východoafrické Tanzanii. Příspějte ve prospěch naší hithitové kampaně a vyberte si některý z krásných dárků. Kampaň s názvem “KRÁMEK PRO MAENDELEO, MAENDELEO PRO AFRIKU!” poběží do poloviny

Číst dál >>

Chcete vědět o každé novince?

Přihlašte se k odběru zpravodaje!  Souhlasím se zpracováním osobních údajů

  Tým

  Předseda Maendelea Martin Schlossarek

  Martin Schlossarek

  Předseda / vedení projektů v Tanzanii

  Místopředsedkyně Maendelea Zuzka Břehová

  Zuzana Břehová

  Místopředseda / vedení projektů v ČR

  Členka Maendelea Katka Mejsnarová

  Katka Mejsnarová

  Tajemnice / eshop, projekty v Tanzanii

  Členka Maendelea Adéla Hemelíková

  Adéla Hemelíková

  Spolupráce s dalšími organizacemi

  Členka Maendelea Renča Matová

  Renáta Matová

  Účetnictví a finanční plánování

  Členka Maendelea Bára Hudcová

  Barbara Hudcová

  Eshop, projekty v Tanzanii

  Členka Maendelea Petra Oravcová

  Petra Oravcová

  Správa administrativy

  Člen Maendelea Vojtěch Jochim

  Vojtěch Jochim

  Komunikace s veřejností a média

  Člen Maendelea Michal Přecechtěl

  Michal Přecechtěl

  Organizace fundraisingových akcí

  Předseda Maendelea Martin Schlossarek

  Martin Schlossarek

  Předseda / vedení projektů v Tanzanii

  Místopředsedkyně Maendelea Zuzka Břehová

  Zuzana Břehová

  Místopředseda / vedení projektů v ČR

  Členka Maendelea Katka Mejsnarová

  Katka Mejsnarová

  Tajemnice / eshop, projekty v Tanzanii

  Členka Maendelea Adéla Hemelíková

  Adéla Hemelíková

  Spolupráce s dalšími organizacemi

  Členka Maendelea Renča Matová

  Renáta Matová

  Účetnictví a finanční plánování

  Členka Maendelea Bára Hudcová

  Barbara Hudcová

  Eshop, projekty v Tanzanii

  Členka Maendelea Petra Oravcová

  Petra Oravcová

  Správa administrativy

  Člen Maendelea Vojtěch Jochim

  Vojtěch Jochim

  Komunikace s veřejností a média

  Člen Maendelea Michal Přecechtěl

  Michal Přecechtěl

  Organizace fundraising akcí

  Kontakt

  Korespondenční adresa

  E-mail

  Telefon

  Číslo účtu