Fungujeme od roku 2011

Jsme nezisková organizace, kterou v roce 2011 založila parta studentů rozvojových studií v Olomouci. Název organizace pochází ze svahilštiny, oficiálního jazyku Tanzanie, a znamená slovo rozvoj. Hlavním cílem Maendelea je pomáhat farmářům v chudém tanzanském regionu Usangu k soběstačnosti. Nechceme ale být prostou charitou. Rozhodli jsme se dělat věci jinak.

Díky penězům od dárců můžeme místním drobným zemědělcům poskytovat potřebný kapitál ve formě bezúročných mikropůjček a zemědělské vzdělávání od tamních odborníků. To jim umožňuje na jejich polích hospodařit šetrněji a efektivněji. Zároveň podporujeme místní zemědělskou kooperativu Wakulimu založenou samotnými farmáři, jelikož věříme, že nejlepší pomocí je pomoc ke svépomoci.

Kdo jsme?

Členové Maendelea jsou absolventi a studenti oboru Mezinárodní rozvojová studia v Olomouci. Část z nás se rozvojové spolupráci věnuje také v profesním životě, ať už jako terénní pracovníci v jiných organizacích, nebo na akademické půdě. Pro Maendeleo všichni pracujeme jako dobrovolníci ve svém volném čase, bez nároku na honorář. Nejsme jen parta nadšenců. Věříme, že aby se rozvojová pomoc dělala dobře, musí se stejně jako každý jiný obor dělat nejen srdcem, ale také s rozmyslem. Neodmyslitelnou součástí týmu jsou i naši tanzanští spolupracovníci, bez nichž by žádný z projektů nemohl fungovat.

Jak to všechno začalo?

Příběh Maendelea začal v roce 2011, kdy se náš předseda Martin vydal do Tanzanie dělat výzkum o příčinách chudoby v oblasti. Během rozhovorů s farmáři a sběru dat zjistil, že drobní zemědělci považují za největší problém nedostatek kapitálu. Zároveň pochopil, že silnou stránkou tamní farmářské komunity je vzájemná soudržnost. Proto po návratu společně s přáteli založil Maendeleo, které záhy podpořilo vznik první svépomocné skupiny a poskytlo jejím členům první mikropůjčky. Jelikož se postup osvědčil a mikropůjčky byly úspěšně investovány a splaceny, další rok se počet zapojených farmářů zvýšil a projekt se začal postupně rozšiřoval.

MÁME SE O KOHO OPŘÍT

Zvláštní poděkování patří rodině Simwabů, především Abelovi a Michaelovi, ale také Josephovi a Abelovi jr. Abel nám po celý svůj život poskytoval přístřeší a dobré rady ve svém skromném domě v Kajunjumere. Neúnavně nás podporoval i jeho syn Michael. Kdykoliv bylo potřeba, věnoval nám svůj čas a především bystrý úsudek. Byl skvělým motivátorem jak pro nás, tak pro farmáře z Usangu. Věděli jsme, že se na jeho pomocnou ruku můžeme vždy spolehnout. Po smrti Abela i Michaela nás nadále podporuje Michaelův starší bratr Joseph, který má pro nás ve svém domě v Usangu i v Mbeyi vždy otevřené dveře. Na rodinou tradici navazuje i Michaelův syn Abel junior, který nám pomáhá s projektem Maminko, vyprávěj.

Proč to děláme

Chceme pomáhat tam, kde je to opravdu třeba. Podle OSN se Tanzanie řadí do skupiny nejchudších zemí světa. Největší bída panuje především ve vnitrozemských venkovských oblastech, jako je Usangu. Věříme, že klíčem k řešení chudoby a hladu jsou drobní farmáři, kteří ještě stále tvoří většinu populace rozvojových zemí a navíc jsou mimořádně pracovití. O významu drobných farmářů pro boj s chudobou v Africe si můžete více přečíst v jedné z analýz Glopolisu.

Naše filosofie

Pracujeme dlouhodobě a koncepčně, jelikož víme, že efektivní pomoc v rozvojových zemích nemůže být nárazová. Podporujeme farmáře bez ohledu na jejich kmenovou příslušnost či víru. Lidé jsou u nás na prvním místě. Jsme přesvědčeni, že farmáři z Usangu potřebují hlavně příležitost a impulz k tomu ukázat, co v nich je. Právě to se jim Maendeleo snaží zajistit.

Výroční zprávy

Snažíme se za sebe nechat mluvit hlavně činy. Pokud se chcete dozvědět více, prohlédněte si výroční zprávy shrnující ty nejdůležitější informace z uplynulých let.

K výročním zprávám se dostanete proklikem na jednotlivé roky: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

náš tým

Martin Schlossarek

Martin Schlossarek

předseda spolku
Kateřina Mejsnarová

Kateřina Mejsnarová

místopředsedkyně spolku
Barbora Hudcová

Barbora Hudcová

tajemnice, členka výkonného výboru
Simona Ševelová

Simona Ševelová

členka výkonného výboru
Lenka Drahá

Lenka Drahá

členka výkonného výboru
Patrik Jakl

Patrik Jakl

předseda dozorčí rady
Jaromír Harmáček

Jaromír Harmáček

místopředseda dozorčí rady
Jindřich Bartonec

Jindřich Bartonec

člen dozorčí rady
Vojtěch Jochim

Vojtěch Jochim

aktivní člen
Adéla Hemelíková

Adéla Hemelíková

aktivní členka
Renáta Matová

Renáta Matová

aktivní členka
Petra Oravcová

Petra Oravcová

aktivní členka
Karolína Stuchlá

Karolína Stuchlá

aktivní členka

Partneři