Pomáhejte s námi

Činnost Maendelea je financována soukromými dárci, z výnosů benefičních akcí a ze zisků našeho eshopu Krámek naruby. Náklady na provoz Maendelea jsou velmi nízké, s výjimkou Krámku naruby děláme vše s Maendeleem spojené bez nároku na odměnu. S vašimi penězi nakládáme profesionálně, klademe důraz na to, abychom každou utracenou korunu přetavili v maximální benefit pro chudé lidi z Usangu. Děkujeme za vaši podporu! 

Buy levitera with mastercard online and get free delivery on all uk orders. It will affect the amount of sugar in your http://volquezmartinez.com/proyectos/ blood, the ability to use sugar in your food and the amount of energy you can use. There are a lot of side effects with generic dapoxetine 60 price in pakistan, which are similar to what people would expect.

It is available as a combined oral contraceptive (coc) with progesterone, or as a coc without progesterone. Tamoxifen citrate Katwijk aan Zee can be used in women who have had breast cancer in the past 5 years to treat breast cancer that hasn’t been removed. For example, in an individual policy that does not cover all of the costs of the treatment, the insurance company will make a co-pay or a separate contribution out of your income to pay for a small part of the cost.

Please don't miss the opportunity to order, store, keep and use zantac (tartrate sodium) at the low price from united kingdom now. The study duration cytotec price in baclaran ranged from 20 to 60 days (mean period of 52 days) and included the follow-up period of a total of 23 days (7 days per patient). Lipitor 40 mg elderly stopping medication in pak kreta.

Líbí se vám to, co děláme? Věnujte nám libovolnou částku, my ji využijeme nejlépe jak umíme. Podpořit nás můžete přes platební bránu na stránce Nadačního fondu CCBC, stačí si po kliknutí na odkaz ze seznamu spolků vybrat logo Maendelea.

Podpořte konkrétní akci

  • 1. Rozšíření družstva o nové členy
  • 2. Založení nového experimentálního pole
  • 3. Manažerské kurzy pro vedení Wakulimy

Družstvo Wakulima má aktuálně 90 členů, cílem je, aby v roce 2022 dosáhlo členské základy 150 lidí. Aby družstvo mohlo expandovat plánovaným tempem a zároveň neklesla kvalita služeb, které svým členům poskytuje, potřebuje finanční podporu v odhadované výši 5000 Kč na každou nově přijatou osobu. Až družstvo dosáhne zmiňované velikosti, část dotací, které dostane, vrátí Maendeleu. Maendeleo je pak použije na další činnost založenou na pomoci ke svépomoci v Africe.
Družstvo Wakulima je aktuálně v situaci, kdy je schopno pokrýt své provozní náklady a vytvořit jen velmi malý zisk, který se vkládá do fondu na mikropůjčky. Nabírání členů bez finanční podpory ze strany Maendelea by tak vedlo k poklesu dostupnosti mikropůjček a dalších služeb pro farmáře, kteří jsou současnými členy Wakulimy. Počítáme s tím, že část příspěvku bude muset Wakulima po roce 2022 Maendeleu vrátit: peníze poté použijeme buďto na rozvoj dalších našich rozvojových projektů, nebo je věnujeme jiné charitativní organizaci, která má podobné zaměření jako Maendeleo. Věříme, že v té době už bude Wakulima schopná růst a pomáhat svým členům i komunitě bez naší podpory.
Více

Vedle společných polí jednotlivých svépomocných skupin chceme na konci roku 2019 založit experimentální pole, na kterém budeme pod odborným dohledem měřit výnosnost rýže při použití různých systémů výsadby, odrůd nebo hnojiv. Odhadovaný maximální náklad je 50 000 Kč, cokoliv z rozpočtu zbyde, půjde na rozšíření družstva Wakulima.
O přesné podobě projektu zatím probíhá diskuze, předpokládáme však, že půjde o pole o velikosti maximálně dvou akrů, které rozdělíme na zóny, které se budou mezi sebou lišit zvoleným způsobem farmaření. Pomocí vědeckých metod pak identifikujeme postupy, které jsou pro oblast, ve které působíme, nejvhodnější. Farmáři z Wakulimy jsou lidé, kteří jen neradi mění zaběhnuté způsoby pěstování rýže. Pokud však na vlastní oči vidí, že něco funguje velmi dobře, začínají inovovat. Jsme přesvědčeni, že projekt pomůže rozšíření efektivních a zároveň šetrných zemědělských postupů v regionu.
Více

Vedení Wakulimy tvoří prostí farmáři, kteří nemají předchozí zkušenosti v oblasti řízení družstva. Ačkoliv se tým, který Wakulimu vede, snaží průběžně vzdělávat, domníváme se, že by mu intenzivní manažerský kurz velmi pomohl. Odhadovaný maximální náklad je 30 000 Kč, cokoliv z rozpočtu zbyde, půjde na rozšíření družstva Wakulima.
Přesnou podobu vzdělávacích kurzů si určují samotní farmáři z Wakulimy tak, aby byl zvolen kurz, který je pro ně obsahově nejpřínosnější. Vzdělávací kurzy si vedení družstva také samo zařizuje, Maendeleo jen návrhy kurzů schvaluje. Důraz na zvyšování kompetencí vedení Wakulimy je důkazem, že to s pomocí ke svépomoci myslíme vážně.
Více

Jednotlivé akce můžete podpořit zasláním libovolné částky na číslo účtu 2916398329/0800, použijte prosím příslušný variabilní symbol: 001 pro rozšíření družstva, 002 pro experimentální pole, 003 pro manažerské kurzy. Pokud nechcete, aby váš dar byl anonymní, napište do poznámky svůj email nebo jméno. Pokud chcete poslat peníze z karty nebo náš projekt podpořit formou zakoupení dárku naruby, navštivte charitativní sekci našeho Krámku naruby.

Podpořte konkrétní akci

Staňte se patronem konkrétních snů, které mají konkrétní chudí lidé z pláně Usangu.

Heri

Čtyřiadvacetiletému Herimu a jeho ženě začíná přerůstat přes hlavu starost o tři děti a stárnoucí rodiče. V Maendeleu je nováčkem. Heri se přidal proto, že se mu líbí, jak na sobě farmáři z projektu pracují, stanovují si vyšší cíle a posouvají se i se svými rodinami kupředu. „Přesně o to se snažím i já. Chci zvětšit pole a koupit si traktůrek, abych konečně dokázal všechny dobře uživit,“ dodává odhodlaně.

Váš dar přiblíží Herimu splnění následujících snů:

dobře se starat o maminku a tatínka

více zasít a zajistit tak dost jídla pro ženu a děti

Saloom

Čtyřicetiletá Saloom žijící v Mahangu je v projektu nováčkem. Nedávno ji opustil manžel a ona tak zůstala sama na pole i obživu čtyř dětí. Ráda by si koupila krávu a pluh, aby si ulevila od dřiny při orání, které už sama nezvládá. „Mým dlouhodobým snem je postavit si větší dům. Do dvou malých komůrek se pět lidí prostě nevejde,“ stěžuje si přepracovaná maminka, která však v tuto chvíli – jak dokazuje bříško jejího syna – nezvládá pro své děti zajistit ani dostatek vyvážené stravy.

Váš dar přiblíží Saloom splnění následujících snů:

ulevit si od těžké práce na poli

mít dostatek jídla pro děti

Shalifa

Jednatřicetiletý Shalifa žije v Mahangu se svou ženou a dítětem. Na svou rodinu nedá dopustit, je pro něj na prvním místě. Mikropůjčky od Maendelea a nové zemědělské postupy mu pomohly prosperovat natolik, že postavil nový dům, ve kterém je na rozdíl od toho původního dobrá střecha a pevná podlaha. Obojí je velmi důležité především pro ochranu zdraví dítěte. „Starý dům teď pronajímám,“ usmívá se, přestože v jeho aktuálním příbytku stále chybí základní vybavení jako dveře mezi místnostmi nebo okna. Shalifa se snaží investovat do rozšiřování polí a taky šetří na koupi traktůrku. Na rozdíl od mnoha jiných má farmaření rád a chce u něj zůstat.

Váš dar přiblíží Shalifě splnění následujících snů:

koupit si dveře do ložnice a zajistit si tak více soukromí

více zasít a zajistit tak dost jídla pro ženu a dítě

mít aspoň v jedné místnosti normální okno a tedy i přirozené světlo

Experimentální pole – výzkum, který má smysl

Adoptujte kus pole a přispějte tak k šíření vědomostí, které pomáhají chudým lidem k lepšímu životu i k ochraně životnímu prostředí!

Na experimentálním poli budeme měřit výnosnost rýže při použití různých systémů výsadby, odrůd nebo hnojiv. Pole budou obdělávat místní farmáři na zóny a bude rozdělené na zóny, které se budou mezi sebou lišit zvoleným způsobem farmaření. Sběr dat bude probíhat za spolupráce akademických pracovníků tří univerzit: Univerzity Palackého v Olomouci, Sokoine University of Agriculture a Mbeya University of Science and Technology. Cílem projektu je identifikovat postupy, které jsou pro oblast Usangu nejvhodnější. Experiment zároveň zvyšuje šanci, že místní lidé vhodné postupy začnou používat. Farmáři z Wakulimy jsou konzervativní, a proto jen neradi mění zaběhnuté způsoby pěstování rýže. Pokud však na vlastní oči vidí, že něco funguje velmi dobře, začínají inovovat. Jsme přesvědčeni, že projekt pomůže rozšíření efektivních a zároveň šetrných zemědělských postupů v regionu.

TIP: Pokud chcete, napište nám po zaplacení email na info@maendeleo.cz s krátkým vzkazem (do 15 znaků) a my ho do políčka vepíšeme. Navíc Vám zašleme krásný certifikát s fotkou políčka, který ozdobí jakoukoliv zeď.

Nakupte v e−shopu

Chystáme pro vás ideální příležitost, jak si koupit něco hezkého pro sebe či své nejbližší a zároveň přispět na dobrou věc. Pořídit si budete moct například kvalitní biotričko s originálním námětem navrženým dobrovolnicí Kačkou a část ze zisku poputuje na činnost Maendelea v Tanzanii.

grafik - bez rámečku

Zúčastněte se naší benefiční akce

Herní večery Gamenight

Herního večera Gamenight se každoročně účastní asi sto lidí. Pořádáme jej vždy na podzim v Olomouci. Pokud se chcete zúčastnit blížícího se ročníku, sledujte náš web a facebook!

Běh parkem za párkem

Běh Parkem za párkem pořádáme od roku 2018 každé jaro v Olomouci. Informace o závodu zveřejňujeme vždy s předstihem několika týdnů v novinkách.

Proč se mi činnost Maendelea líbí?

Mgr. Truong Thanh Huong

Mgr. Truong Thanh Huong
– doktorandka na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
 –

“Maendeleo jsem poznala na herním večeru Gamenight v Olomouci, kde jsem také poprvé přispěla na jejich činnost. Zaujalo mě, že se nebojí pomáhat jinak a snaží se si část prostředků vydělat sami. Líbí se mi, že dostávám pravidelné měsíční reporty a mám tak přehled, jak byly mé peníze použity.”

FOTKA11S

Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.
akademik, Univerzita Palackého v Olomouci –

“Maendeleo má mé sympatie, protože pomáhá konkrétním lidem v konkrétní rozvojové zemi. Líbí se mi, že farmáře, kterým pomáhají, vedou k soběstačnosti. Mnohé členy Maendelea znám, považuji je za důvěryhodné a poctivé lidi.”

Jakub Cahlík
– student, nový dobrovolník Maendelea
 –

“Maendeleu jsem se rozhodl věnovat svůj čas, protože se mi líbí se mi systém mikropůjček, který má za sebou dobré výsledky a kromě toho vede lidi k soběstačnosti. Navíc se v Maendeleu angažuje parta nadšených mladých lidí, kterým věřím, že svoji práci dělají poctivě a dobře.”

Dobrovolnictví

Pokud se Vám naše činnost líbí, můžete vedle finanční pomoci podpořit náš tým v řadě dalších oblastí!

Hledáme akční dobrovolníky pro pořádání fundraisingových akcí nebo oslovování sponzorů, stejně jako dobrovolníky ochotné dlouhodobě pomáhat s kancelářskou prací jako vedení účetnictví či správa webu. Oceníme však také šíření povědomí o naší činnosti, ať už jde o přístup do médií nebo jiný způsob popularizace zajišťující, že se o Maendeleu lidé dozvědí.

Dlouhodobě se nechceme stát neziskovkou jedné země a jednoho projektu. Jsme otevřeni diskuzi. Pokud máte rozumný nápad na rozšíření naší činnosti nebo návrh na vlastní projekt, neváhejte nás oslovit!