Často kladené dotazy

O sirotky, nemocné, starce a další lidi v nouzi nám jde ze všeho nejvíc. Posilujeme práceschopné jádro komunity farmářů z Usangu právě proto, aby farmáři byli schopni se o tyto skupiny lidí sami postarat. Soběstačnost komunity je v tomto ohledu jediným skutečným dlouhodobým řešením problémů, kterým nejpotřebnější lidé z regionu čelí.

Ano, jsou. Aktuální úroková míra u všech mikropůjček Wakulimy je 10 %. Výtěžek z úroků patří družstvu, tedy všem jeho členům. Úroky slouží k pokrytí provozních nákladů družstva a k charitativní činnosti prováděné ve prospěch potřebných lidí z komunity. Pro mnohé lidi z Usangu jsou jedinou dostupnou alternativou k půjčkám od družstva Wakulima půjčky od lichvářů. U nich se úrokové míry pohybují někdy i v řádech stovek procent.

Kancelář nemáme, ale pokud si s námi chcete domluvit schůzku, neváhejte nás kontaktovat. Několikrát do roka pořádáme fundraisingové akce, čas od času přednášíme o činnosti Maendelea na veřejnosti. Pro aktuality ohledně uvedených akcí sledujte sekci Co je nového na webu a také náš facebook.

Máme v Tanzanii skvěle rozjetý projekt a v hlavě spoustu nápadů, jak ho rozšířit. K naplnění našich ideí nám však chybí především finanční prostředky. Kromě toho poptáváme pomoc s šířením povědomí o naší činnosti i dobrovolníky, kteří budou pro Maendeleo dýchat společně s námi.

Půjdou především na naše projekty v Tanzanii, budou investovány do rozvoje družstva Wakulima a v konečném důsledku do zlepšení života mnoha lidí, kterým v oblasti Usangu pomáháme ke svépomoci. Naše provozní náklady jsou minimální a s klidným svědomím můžeme garantovat, že se přímo k farmářům dostane alespoň 90 % vašeho daru.

Farmáře motivujeme k tomu, aby používali přírodní hnojiva, mají však svobodu rozhodnout se i pro hnojiva umělá. V takových případech množství používaného hnojiva nepřekračuje doporučení Organizace pro  výživu a zemědělství, které je stanoveno mnohem níže, než je běžné v Česku i dalších vyspělých zemích.