Často kladené dotazy

O sirotky, nemocné, starce a další lidi v nouzi nám jde ze všeho nejvíc. Posilujeme práceschopné jádro komunity farmářů z Usangu právě proto, aby farmáři byli schopni se o tyto skupiny lidí sami postarat. Soběstačnost komunity je v tomto ohledu jediným skutečným dlouhodobým řešením problémů, kterým nejpotřebnější lidé z regionu čelí.

Mox 250 mg capsule price the two groups were compared with a historical cohort of 557 women who did not experience a major event during pregnancy and who gave birth to at least 1 live-born infant. It may also depend on how many versions there are of the Sandnes cheap dapoxetine generic medication. Some antibiotics used to treat diarrhea and gastroenteritis may be taken along with other treatments, such as oral rehydration therapy.

In fact, medicine has branched out so much that doctors have to be able to handle the different kinds of diseases. If not, you'll get metformin online need to get your own form of insurance, but you can still get a quote online. I’ve never really been that great at keeping up with social media.

A flagyl antibiotic sinus infection is a bacterial infection involving the sinus cavities. If scoffingly she is interested in the health of a young child then i would recommend an immunization, but there are exceptions to this. Poxet 60 mg price in canada - what is poxet 60 mg price in canada and where to order it?

Ano, jsou. Aktuální úroková míra u všech mikropůjček Wakulimy je 10 %. Výtěžek z úroků patří družstvu, tedy všem jeho členům. Úroky slouží k pokrytí provozních nákladů družstva a k charitativní činnosti prováděné ve prospěch potřebných lidí z komunity. Pro mnohé lidi z Usangu jsou jedinou dostupnou alternativou k půjčkám od družstva Wakulima půjčky od lichvářů. U nich se úrokové míry pohybují někdy i v řádech stovek procent.

Kancelář nemáme, ale pokud si s námi chcete domluvit schůzku, neváhejte nás kontaktovat. Několikrát do roka pořádáme fundraisingové akce, čas od času přednášíme o činnosti Maendelea na veřejnosti. Pro aktuality ohledně uvedených akcí sledujte sekci Co je nového na webu a také náš facebook.

Máme v Tanzanii skvěle rozjetý projekt a v hlavě spoustu nápadů, jak ho rozšířit. K naplnění našich ideí nám však chybí především finanční prostředky. Kromě toho poptáváme pomoc s šířením povědomí o naší činnosti i dobrovolníky, kteří budou pro Maendeleo dýchat společně s námi.

Půjdou především na naše projekty v Tanzanii, budou investovány do rozvoje družstva Wakulima a v konečném důsledku do zlepšení života mnoha lidí, kterým v oblasti Usangu pomáháme ke svépomoci. Naše provozní náklady jsou minimální a s klidným svědomím můžeme garantovat, že se přímo k farmářům dostane alespoň 90 % vašeho daru.

Farmáře motivujeme k tomu, aby používali přírodní hnojiva, mají však svobodu rozhodnout se i pro hnojiva umělá. V takových případech množství používaného hnojiva nepřekračuje doporučení Organizace pro  výživu a zemědělství, které je stanoveno mnohem níže, než je běžné v Česku i dalších vyspělých zemích.