Činnost v Tanzánii

Našim cílem je, aby se chudí lidé z Usangu měli lépe. Proto podporujeme rozvoj udržitelného farmaření a posilujeme schopnost místních postarat se o sebe i své potřebné.

They are a good alternative for many patients, but the benefits for patients who need the highest dose or have a serious condition such as kidney disease are limited. Generic medicines must show the same active ingredient as Lorain the original medicine you have been prescribed, as well as be of similar strength and contain the same amount of active ingredients as the original medicine. Tamoxifen is also used for ovarian stimulation to treat infertility and endometriosis in patients who have undergone ovarian surgery.

This article provides an overview of the cost of a course in generic medicine in australia. You may experience symptoms of anxiety, agitation, and stress during Ciudad Acuña this time. It is our mission to provide you with the latest and best news on all that is happening around us.

Antibiotics are usually given orally in pills called pills. Corticosteroids Mankayan are also sometimes prescribed to people who have a weakened immune system because the drug helps to protect them against infections. At least half of that is due to the other medications you're taking and the stress of a job that you feel increasingly at a loss for, and by not eating properly, your body is fighting that battle against.

Pomáháme farmářům sdružovat se do svépomocných skupin, kde spolu jejich členové podnikají, farmaří a věnují se další aktivitám. Zásluhou Maendelea a farmářského družstva Wakulima mají členové těchto skupin přístup ke vzdělávacím seminářům, kapitálu ve formě investičních mikropůjček a řadě dalších výhod. Díky tomu mají větší úrodu i vyšší příjmy. Mohou se tak dobře postarat o své rodiny, především o vyváženou stravu, vzdělání a zdraví svých dětí.

Družstvo Wakulima je vedeno k tomu, aby bylo soběstačné. Vedení družstva pomáháme k tomu, aby jej řídilo dobře, demokraticky, a tak, aby co nejdříve dosáhlo finanční udržitelnosti. Část vlastních finančních prostředků družstvo investuje na činnost, která je prospěšná pro ty, kteří nejsou jeho členy. Wakulima má aktuálně více než sto členů, kteří pocházejí z pěti vesnic.

Naše úspěchy

Z 276 mikropůjček, které farmářům poskytlo Maendeleo nebo Wakulima, se dosud nevrátila jen jediná.
Stali jsme se svědky mnoha úspěchů jednotlivců, svépomocných skupin i celé Wakulimy.
S některými z nich se můžete seznámit:

Edgar a Suzana

Členem svépomocné skupiny spolupracující s Maendeleem byl nejprve Edgar, později jej nahradila jeho žena Suzana. Když vstoupili do projektu, byli Edgar se Suzanou bezzemci. Nově nabyté znalosti a dobře investované mikropůjčky jim však umožnily koupit vlastní pole. Suzana si díky své píli a úspěchům rychle vydobyla respekt okolí: nejprve se stala předsedkyní své skupiny, později byla zvolena do čela celého družstva Wakulima!

Festo

Šedesátiletý, ale stále energický Festo z Utengule je v projektu čtyři roky. I díky projektu zvelebil své bydlení – mimo jiné vybetonoval uvnitř podlahu a nakoupil nábytek. Především však poslal své dvě dcery na střední školu a poté jim zaplatil univerzitu, která je velké většině Tanzanců nedostupná. „Něco takového jsem si dřív ani neuměl představit. Já už dožiju jako farmář, ale pro moje děti je s dřinou na poli konec!“ raduje se.

Ashura a Zizou

Už vás nepotřebujeme.“, řekla nám jednoho dne Ashura, a její manžel Zizou souhlasil. Udělala nám tím velkou radost! Kdysi byli docela chudým párem z Utengule, po několika letech členství Ashury ve svépomocné skupině však usoudili, že se jejich život zlepšil natolik, že mohou uvolnit místo ve skupině někomu jinému. Kdykoli máme cestu kolem jejich dveří, zastavíme se a poklábosíme 🙂

Traktor pro Wakulimu

Nejaktivnější skupinky z družstva Wakulima se zapojily do projektu financovaného, v rámci rozvojové pomoci, vládou USA. Se svou žádosti farmáři uspěli a mohli si tak koupit sdílený traktor a další potřebné vybavení, které jim pomáhá při práci na poli. Farmáři nám později sdělili, že jim k úspěchu pomohly zkušenosti s psaním žádostí, získané během grantové soutěže pořádané Maendeleem. 

Madawa

Třiačtyřicetiletá Madawa žije v chudé vesničce Malawatu. Po smrti manžela zůstala sama nejen na těžkou práci na poli, ale i na starost o tři malé chlapce a nemocnou matku. „Byla to hrůza. Maendeleo nás dostalo z nejhoršího, mohla jsem si díky němu dovolit jídlo pro rodinu. “Nyní veškeré zisky investuje do dětí. „Udržím je ve škole za každou cenu. Nechci, aby museli celý život dřít na poli jako já. Z jednoho snad bude lékař a z druhého učitel. Třeba by se pak mohli uchytit u vás v Česku,“ směje se.

Studna v Mahangu

Svépomocná skupina Motomoto v roce 2016 zvítězila v  grantové soutěži Maendelea. Ta měla za cíl podpořit dobrý nápad místních obyvatel, který by přinesl užitek širší komunitě. Členové skupiny se přihlásili s vlastním projektem výstavby komunitní studny. Ve velké konkurenci obstáli a přesvědčili porotu propracovaností svého návrhu. Dnes už na místě stojí plně funkční studna. Slouží zejména v období sucha, kdy často dochází k výpadkům přítoku vody.

Sikita

Když vejdete do domu dvaatřicetileté Sikity a jejího muže, spatříte novou sedací soupravu, televizi a další vybavení, které je v čerstvě elektrifikovaném Mahangu něčím nevídaným. „Začali jsme takto prosperovat díky Maendeleu, jehož součástí jsme už pět let. Zpočátku jsme se naučili sázet v řádcích, prodávat rýži za lepší ceny a další užitečné zlepšováky. Díky tomu jsem si mohla dovolit koupit krávu na orání pole a poslat tehdy třináctiletého syna do školy. No a dnes – podívejte se sami,“ dodává s úsměvem.

Ramani

Dvaatřicetiletý Ramani žije se ženou a třemi dětmi v Utengule. Před čtyřmi lety trpěla jeho rodina kvůli špatné úrodě nedostatkem jídla. Pak se na něj usmálo štěstí – farmáři z Maendelea ho přizvali do jedné ze skupin. „Naučil jsem se lepší pěstitelské postupy a konečně tak zajistil svou pětičlennou rodinu. Vyřešil jsem problémy s jídlem, opravil jsem děravou střechu, a sehnal nový nábytek. Dnes dělám vedle farmaření i krejčovinu. Do té bych chtěl ještě investovat, abych se jí mohl věnovat naplno,“ uvažuje nahlas.

Ismail

Devětatřicetiletý Ismail z Utengule je v projektu čtvrtým rokem. „Po vstupu do něj jsem zaznamenal okamžité zisky. Vyměnil jsem starou doškovou střechu za plechovou, koupil nábytek do domu a motorku,“ vypráví a dodává, že motocykl pronajímá člověku, který se živí jako moto-taxikář. Když vážně onemocněl jeho třináctiletý syn, potřeboval peníze na jeho léčbu. Otevřel si malinkatou restauraci, ve které začal smažit a prodávat kasavu. Bohužel, dítě i přes dobrou péči zemřelo a zlomený Ismail podnikání přerušil. Své vyprávění přesto končí optimisticky: „V budoucnu snad začnu znova. Chci dobře živit zbytek rodiny, zisk by mi dopomohl rychleji našetřit na vybavení, které potřebuji, abych farmařil lépe.“

Naomi

Naomi z Mahanga je v projektu již pátým rokem. „Kapitál, díky kterému bych zvětšila pole a uživila všech pět svých dětí, jsem sháněla už dřív, jediné dostupné půjčky ale poskytovali lichváři, jejichž obří úroky lidem jen ubližovaly.“ Pole a tím příjmy si tak zvětšila až díky zemědělské mikropůjčce Maendelea. Naomi vloni dostala také podnikatelskou mikropůjčku, která jí umožnila začít z farem ze sousedního regionu dovážet fazole a prodávat je na trzích ve městě. Nedávno koupila pole vhodná pro pěstování kukuřice, v příští sezóně plánuje alespoň zdvojnásobit plochu, na které pěstuje rýži. „Mým snem je stát se velkofarmářkou,“ zakončuje ambiciózně.

Dopad našeho projektu studujeme nejen tím, že posloucháme příběhy našich farmářů. Sbíráme též objektivní data o jejich životní úrovni a její vývoj porovnáváme s vývojem jiných farmářů. Naše zkoumání potvrzují pozitivní dopad projektu na životy lidí. Výsledky jsou publikovány v diplomové práci naší dobrovolnice Kačky.

Investiční mikropůjčky

Nově vzniklá svépomocná skupina má možnost čerpat mikropůjčku na to, aby založila a hospodařila na společném poli. Mikropůjčka slouží k pokrytí kompletních nákladů na zemědělskou sezónu pro akr rýžového pole a má splatnost jeden rok.

Člen prověřené svépomocné skupinky může žádat o zemědělskou individuální mikropůjčku. Ta pokrývá vícenáklady pro jeden akr rýžového pole, které jsou spojené s přechodem z tradičního na udržitelné zemědělství. Zároveň umožňuje rodině farmáře vytvořit si finanční rezervu, díky které nemusí rýži prodávat hned po sklizni, kdy je její cena nejnižší. Také tato mikropůjčka má splatnost jeden rok.

Mimo zemědělskou sezónu může člen prověřené svépomocné skupinky požádat o krátkodobou individuální mikropůjčku. Její doba splatnosti je tři měsíce a může být použita jak na rozvoj drobného podnikání, tak na spotřebu nebo vyrovnání výdajových šoků, způsobených třeba onemocněním některého člena rodiny.

Šíření informací

Ve spolupráci s Wakulimou zajišťujeme pro farmáře vzdělávací semináře, zaměřené na udržitelné zemědělství. Tyto semináře zčásti probíhají na společných polích svépomocných skupinek. Kromě toho jsou společná pole pro farmáře výborným místem pro sdílení zkušeností.

Podporujeme také další vzdělávání vedení družstva Wakulima. Chceme totiž zajistit, aby v jeho čele stáli schopní lidé.

Sdílení a společné postupy

Členské svépomocné skupinky z městečka Utengule a vesnice Iduya vlastní společný traktor, který si jejich členové pronajímají za zvýhodněnou cenu.

Kromě toho Wakulima každoročně pronajímá společný sklad a organizuje hromadný prodej rýže. Členové družstva na něm vydělají víc, než kdyby rýži prodávali sami, protože díky němu mají lepší vyjednávací podmínky a mohou prodávat rýži později po sezóně po stoupnutí její ceny.

Posilování komunity

Družstvo Wakulima je tvořeno členskými svépomocnými skupinkami. Každá z nich má demokraticky zvoleného předsedu a sekretáře, kteří jsou členy výkonného výboru družstva. Výkonný výbor volí předsedu a užší vedení Wakulimy. Družstvo je organizačně rozděleno do dvou komor podle geografického klíče. Komory mají možnost upravit si některá pravidla podle svého uvážení.

Cílem našeho snažení je, aby družstvo Wakulima dosáhlo soběstačnosti. Chceme, aby i nadále bylo otevřeno všem dobrým lidem z okolí, a aby se jeho členská základna rozrůstala. S tím, jak sílí družstvo, sílí i akceschopnost komunity lidí z Usangu včetně těch, kteří nejsou do projektu přímo zapojeni. Část financí generovaných družstvem je odkládáno do zvláštního fondu ve prospěch širší komunity a nejpotřebnějších lidí v oblasti.