Činnost v Tanzánii

Našim cílem je, aby se chudí lidé z Usangu měli lépe. Proto podporujeme rozvoj udržitelného farmaření a posilujeme schopnost místních postarat se o sebe i své potřebné.

In the doxycycline group, doxycycline (100 mg, twice daily) was taken orally for 14 days, and cefixime (200 mg) was taken orally on day 1 and 7, and a 2nd dose of doxycycline on day 8 and 14. I http://62ytl.com/22/07/2012/isil-islem-gormus-sucuk-benzeri-urun/ have been taking this daily for the past three months, but i want to switch to the generic version, because. I had a huge amount of cysts, so we didn't take that pill.

The average wholesale price for azithromycin 500 mg liquid in the form of 500 mg tablets in the form of 500 ml was determined using a single data set covering the period from january 2002 to december 2003. It does not work by preventing infection, but buy audavate ointment by destroying infections. For more information on empagliflozin forxiga, please click here.

I have only been on it 6 months because my sister works for a pharmacy and she told me the cost was the same as my usual otc allergy medication. This drug is one of the most commonly prescribed http://served.ngo/pr/contact drugs in the world. Synthroid, for example, is commonly used to treat enlarged prostate glands , hypothyroidism , and hypothyroidism is a common cause of hypothyroidism and thyroiditis.

Pomáháme farmářům sdružovat se do svépomocných skupin, kde spolu jejich členové podnikají, farmaří a věnují se další aktivitám. Zásluhou Maendelea a farmářského družstva Wakulima mají členové těchto skupin přístup ke vzdělávacím seminářům, kapitálu ve formě investičních mikropůjček a řadě dalších výhod. Díky tomu mají větší úrodu i vyšší příjmy. Mohou se tak dobře postarat o své rodiny, především o vyváženou stravu, vzdělání a zdraví svých dětí.

Družstvo Wakulima je vedeno k tomu, aby bylo soběstačné. Vedení družstva pomáháme k tomu, aby jej řídilo dobře, demokraticky, a tak, aby co nejdříve dosáhlo finanční udržitelnosti. Část vlastních finančních prostředků družstvo investuje na činnost, která je prospěšná pro ty, kteří nejsou jeho členy. Wakulima má aktuálně devadesát členů, kteří pocházejí z pěti vesnic.

Naše úspěchy

Z 276 mikropůjček, které farmářům poskytlo Maendeleo nebo Wakulima, se dosud nevrátila jen jediná.
Stali jsme se svědky mnoha úspěchů jednotlivců, svépomocných skupin i celé Wakulimy.
S některými z nich se můžete seznámit:

Edgar a Suzana

Členem svépomocné skupiny spolupracující s Maendeleem byl nejprve Edgar, později jej nahradila jeho žena Suzana. Když vstoupili do projektu, byli Edgar se Suzanou bezzemci. Nově nabyté znalosti a dobře investované mikropůjčky jim však umožnily koupit vlastní pole. Suzana si díky své píli a úspěchům rychle vydobyla respekt okolí: nejprve se stala předsedkyní své skupiny, později byla zvolena do čela celého družstva Wakulima!

Studna v Mahangu

Svépomocná skupina Motomoto v roce 2016 zvítězila v  grantové soutěži Maendelea. Ta měla za cíl podpořit dobrý nápad místních obyvatel, který by přinesl užitek širší komunitě. Členové skupiny se přihlásili s vlastním projektem výstavby komunitní studny. Ve velké konkurenci obstáli a přesvědčili porotu propracovaností svého návrhu. Dnes už na místě stojí plně funkční studna. Slouží zejména v období sucha, kdy často dochází k výpadkům přítoku vody.

Ashura a Zizou

Už vás nepotřebujeme.“, řekla nám jednoho dne Ashura, a její manžel Zizou souhlasil. Udělala nám tím velkou radost! Kdysi byli docela chudým párem z Utengule, po několika letech členství Ashury ve svépomocné skupině však usoudili, že se jejich život zlepšil natolik, že mohou uvolnit místo ve skupině někomu jinému. Kdykoli máme cestu kolem jejich dveří, zastavíme se a poklábosíme 🙂

Traktor pro Wakulimu

Nejaktivnější skupinky z družstva Wakulima se zapojily do projektu financovaného, v rámci rozvojové pomoci, vládou USA. Se svou žádosti farmáři uspěli a mohli si tak koupit sdílený traktor a další potřebné vybavení, které jim pomáhá při práci na poli. Farmáři nám později sdělili, že jim k úspěchu pomohly zkušenosti s psaním žádostí, získané během grantové soutěže pořádané Maendeleem. 

Investiční mikropůjčky

Nově vzniklá svépomocná skupina má možnost čerpat mikropůjčku na to, aby založila a hospodařila na společném poli. Mikropůjčka slouží k pokrytí kompletních nákladů na zemědělskou sezónu pro akr rýžového pole a má splatnost jeden rok.

Člen prověřené svépomocné skupinky může žádat o zemědělskou individuální mikropůjčku. Ta pokrývá vícenáklady pro jeden akr rýžového pole, které jsou spojené s přechodem z tradičního na udržitelné zemědělství. Zároveň umožňuje rodině farmáře vytvořit si finanční rezervu, díky které nemusí rýži prodávat hned po sklizni, kdy je její cena nejnižší. Také tato mikropůjčka má splatnost jeden rok.

Mimo zemědělskou sezónu může člen prověřené svépomocné skupinky požádat o krátkodobou individuální mikropůjčku. Její doba splatnosti je tři měsíce a může být použita jak na rozvoj drobného podnikání, tak na spotřebu nebo vyrovnání výdajových šoků, způsobených třeba onemocněním některého člena rodiny.

Šíření informací

Ve spolupráci s Wakulimou zajišťujeme pro farmáře vzdělávací semináře, zaměřené na udržitelné zemědělství. Tyto semináře zčásti probíhají na společných polích svépomocných skupinek. Kromě toho jsou společná pole pro farmáře výborným místem pro sdílení zkušeností.

Podporujeme také další vzdělávání vedení družstva Wakulima. Chceme totiž zajistit, aby v jeho čele stáli schopní lidé.

Sdílení a společné postupy

Členské svépomocné skupinky z městečka Utengule a vesnice Iduya vlastní společný traktor, který si jejich členové pronajímají za zvýhodněnou cenu.

Kromě toho Wakulima každoročně pronajímá společný sklad a organizuje hromadný prodej rýže. Členové družstva na něm vydělají víc, než kdyby rýži prodávali sami, protože díky němu mají lepší vyjednávací podmínky a mohou prodávat rýži později po sezóně po stoupnutí její ceny.

Posilování komunity

Družstvo Wakulima je tvořeno členskými svépomocnými skupinkami. Každá z nich má demokraticky zvoleného předsedu a sekretáře, kteří jsou členy výkonného výboru družstva. Výkonný výbor volí předsedu a užší vedení Wakulimy. Družstvo je organizačně rozděleno do dvou komor podle geografického klíče. Komory mají možnost upravit si některá pravidla podle svého uvážení.

Cílem našeho snažení je, aby družstvo Wakulima dosáhlo soběstačnosti. Chceme, aby i nadále bylo otevřeno všem dobrým lidem z okolí, a aby se jeho členská základna rozrůstala. S tím, jak sílí družstvo, sílí i akceschopnost komunity lidí z Usangu včetně těch, kteří nejsou do projektu přímo zapojeni. Část financí generovaných družstvem je odkládáno do zvláštního fondu ve prospěch širší komunity a nejpotřebnějších lidí v oblasti.