nezisková organizace, pomoc ke svépomoci, TanzanieKdo jsme?

Maendeleo založila v roce 2011 skupina mladých lidí, převážně studentů a absolventů oboru Mezinárodní rozvojová studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. Všichni členové spolku jsou dobrovolníci.

Náš tým
Členové a dobrovolníci Maendelea se Vám představují v sekci Náš tým, kde naleznete také kontaktní údaje a strukturu vedení spolku.

Organizace realizuje v Tanzanii tři projekty. Největší projekt Podpora farmaření kombinuje vzdělávání zaměřené především na zemědělství a poskytování mikropůjček. Jeho cílem je rozšířit mezi tamními drobnými pěstiteli rýže metody šetrného a efektivního hospodaření na poli a zlepšit postavení farmářů při prodeji úrody na trhu. Projekt napomáhá udržitelnému rozvoji regionu a přispívá ke zvýšení potravinové bezpečnosti v oblasti.

Proč pomáháme farmářům, proč v zemi jako je Tanzanie, co pro nás znamenají mikropůjčky a jak k místním lidem přistupujeme se dozvíte v sekci Naše filozofie.

Farmáři z chudé oblasti Usangu jsou Maendeleem podporováni prostřednictvím svépomocných skupin. Způsob vedení všech projektů a jejich pravidla zajišťují, že podporováni jsou pouze aktivní a novým věcem otevření lidé. Maendeleo pomáhá lidem bez ohledu na jejich náboženské vyznání či etnickou příslušnost.

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak fungujeme a jaká je naše historie, přečtěte si naše stanovy a všechny výroční zprávy vydané od roku 2011.