nezisková organizace, pomoc ke svépomoci, Tanzanie


Podpora farmaření

Projekt Podpora farmaření kombinuje vzdělávání zaměřené především na zemědělství a poskytování mikropůjček. Jeho cílem je rozšířit mezi tamními drobnými pěstiteli rýže metody šetrného a efektivního hospodaření na poli a zlepšit postavení farmářů při prodeji úrody na trhu. Projekt napomáhá udržitelnému rozvoji regionu a přispívá ke zvýšení potravinové bezpečnosti v oblasti.

Drobní farmáři jsou podle mnohých klíčem pro úspěšný boj s chudobou v Africe. O významu drobných farmářů pro rozvoj méně vyspělých zemí světa si můžete více přečíst v jedné z analýz Glopolisu.

Svépomocná skupina, která se do projektu chce zapojit, musí nejprve prokázat svou akceschopnost. Během období sucha si společnou činností nezávislou na Maendeleu zajistí alespoň část prostředků na to, aby mohla založit, obdělat, a nakonec sklidit své společné tréninkové pole. Těsně před obdobím dešťů navštěvují její členové intenzivní vzdělávací kurzy Zemědělského centra Igurusi, které je partnerem projektu. Praktická část lekcí probíhá na tréninkových polích a to i během období dešťů. Farmáři se učí mj. jak vybrat správnou odrůdu rýže pro různé typy půdy, práci s hnojivy, kompostování, správné výsadbě plodin nebo doporučovanému systému sklízení, které vede k nejmenším ztrátám úrody.

Vzdělávací seminář

Skupinka může Maendeleo požádat o společnou mikropůjčku v přepočtu ve výši 9200 Kč. Téměř celá mikropůjčka je investována výhradně do tréninkového pole, jen malá část (cca 400 Kč) může být použita na zaplacení části poplatku za vzdělávací kurzy Zemědělskému centru Igurusi. Pokud si skupina vede dobře, mohou další rok zažádat o mikropůjčku ve výši 6200 Kč také jednotliví členové skupiny. Tyto individuální půjčky musí být použity výhradně na vlastních polích farmářů. Půjčky slouží k pokrytí investic a zvýšených nákladů spojených s přechodem na doporučovaný výnosnější a k půdě šetrnější systém zemědělských postupů.

Více informací o půjčkách, financování a způsobech, jak projekt podpořit, naleznete na stránce Pomáhejte s námi.

Lídři všech svépomocných skupin a tři dobrovolníci z oblasti, kteří na fungování projektu dohlížejí, tvoří poradenský orgán Maendelea. Předpokládá se, že do budoucna převezme poradenský orgán více pravomocí i zodpovědnosti za budoucnost celé zatím neformální organizace. Na rozhodování a běhu projektu se podílejí také dva dobrovolníci z asi 50 kilometrů vzdálených měst Mbeaya a Tukuyu, kteří zajišťují i komunikaci s českým Maendeleem. Lídři svépomocných skupin a dobrovolníci zodpovídají také za prodej té části úrody, kterou svépomocné skupiny a jejich členové ukládají do společných skladů. Díky hromadnému prodeji úrody je její výkupní cena vyšší.

Mikropůjčky pro skupiny i pro jednotlivce jsou nastaveny tak, aby vyhovovaly potřebám farmářům. Dostávají je proto těsně před obdobím dešťů a splácí je najednou delší dobu po sklizni rýže, aby mohli počkat na nejvýhodnější nabídku pro její odprodej.

Splacení půjčky je spojeno se zaplacením poplatku, jehož výše odpovídá 10 % půjčené částky. Z poplatku jsou zaplaceny náklady dobrovolníků spojené s během projektu a administrativní náklady v Tanzanii, případný zbytek je v dalším roce využit na navýšení mikropůjček v dalším roce. Kromě výše uvedeného platí farmáři, kteří jsou do projektu zapojení, každoročně přibližně 30 Kč za vzdělávací semináře Zemědělskému centru Igurusi.

Víte, že farmáři z Utengule/Usangu nemají přístup k bankovním službám? Pokud si nepůjčí od příbuzných, kteří často sami nemají dostatek, musí si půjčit od místních "obchodníků", kteří obvykle účtují úrokovou míru 10 procent za měsíc, tedy více než 300 procent ročně.

Veškeré poplatky zůstávají v Tanzanii, velká většina přímo v komunitě farmářů. Všichni farmáři jsou obeznámeni s tím, na co jsou peníze čerpány a kdo s nimi disponuje. Díky takto nastavenému systému může projekt udržitelně fungovat dále, i kdyby jej Maendeleo přestalo finančně podporovat. V současné době je do projektu zapojeno sedmdesaát dva farmářů v devíti svépomocných skupinách.

Od vzniku projektu 2011 bylo díky aktivitám členů Maendelea v oblasti poskytnuto farmářům a svépomocným skupinám 113 mikropůjček, z nichž 112 bylo splaceno nebo je na cestě ke splacení. Dalších 51 mikropůjček plánuje Maendeleo poskytnout na sklonku roku 2016.

Chcete-li vědět jak podpořit projekt Podpora farmaření, navštivte příslušnou kapitolu sekce Pomáhejte s námi.

Hodnotící zprávy Maendelea z projektu z let 2012, 2013 a 2015 si můžete přečíst v sekci Hodnocení projektu.