nezisková organizace, pomoc ke svépomoci, TanzaniePodpora farmaření

Projekt Podpora farmaření kombinuje vzdělávání zaměřené především na zemědělství a poskytování mikropůjček. Jeho cílem je rozšířit mezi tamními drobnými pěstiteli rýže metody šetrného a efektivního hospodaření na poli a zlepšit postavení farmářů při prodeji úrody na trhu. Projekt napomáhá udržitelnému rozvoji regionu a přispívá ke zvýšení potravinové bezpečnosti v oblasti.

Drobní farmáři jsou podle mnohých klíčem pro úspěšný boj s chudobou v Africe. O významu drobných farmářů pro rozvoj méně vyspělých zemí světa si můžete více přečíst v jedné z analýz Glopolisu.

Svépomocná skupina, která se do projektu chce zapojit, musí nejprve prokázat svou akceschopnost. Během období sucha si společnou činností nezávislou na Maendeleu zajistí alespoň část prostředků na to, aby mohla založit, obdělat, a nakonec sklidit své společné tréninkové pole. Těsně před obdobím dešťů navštěvují její členové intenzivní vzdělávací kurzy organizované okrskovou vládou nebo Zemědělským centrem v Igurusi. Praktická část lekcí probíhá na tréninkových polích a to i během období dešťů. Farmáři se učí mimo jiné vybrat správnou odrůdu rýže pro různé typy půdy, práci s hnojivy, kompostování, správné výsadbě plodin nebo doporučovanému systému sklízení, které vede k nejmenším ztrátám úrody.

Vzdělávací seminář

Skupinka může v rámci projektu požádat o společnou mikropůjčku v přepočtu ve výši 9200 Kč. Pokud si vede dobře, mohou následující rok zažádat o mikropůjčku ve výši 6200 Kč také její jednotliví členové. Tyto individuální půjčky musí být použity výhradně na vlastních polích farmářů. Půjčky slouží k pokrytí investic a zvýšených nákladů spojených s přechodem na doporučovaný výnosnější a k půdě šetrnější systém zemědělských postupů. Součásti projektu je i společné uskladnění a následný prodej části úrody: díky tomuto postupu je výkupní cena rýže vyšší.

Více informací o tom, jak tento projekt podpořit, naleznete na příslušné podstránce sekce Pomáhejte s námi.

Mikropůjčky pro skupiny i pro jednotlivce jsou nastaveny tak, aby vyhovovaly potřebám farmářů. Dostávají je proto těsně před obdobím dešťů a splácí je najednou delší dobu po sklizni rýže, aby mohli počkat na nejvýhodnější nabídku pro její odprodej.

Splacení půjčky je spojeno se zaplacením poplatku, jehož výše odpovídá 10 % půjčené částky. Z poplatku jsou zaplaceny náklady dobrovolníků spojené s během projektu a administrativní náklady v Tanzanii, případný zbytek je v dalším roce využit na navýšení mikropůjček v dalším roce. Veškeré poplatky tedy zůstávají v Tanzanii, velká většina přímo v komunitě farmářů. Všichni farmáři jsou obeznámeni s tím, na co jsou peníze čerpány a kdo s nimi disponuje. Díky takto nastavenému systému a díky tomu, že se na implementaci projektu zásadně podílí partnerská tanzanská organizace Wakulima Maendeleo Group, kterou založili sami farmáři, může projekt udržitelně fungovat dále, i kdyby jej Maendeleo přestalo finančně podporovat.

Víte, že farmáři z Utengule/Usangu nemají přístup k bankovním službám? Pokud si nepůjčí od příbuzných, kteří často sami nemají dostatek, musí si půjčit od místních "obchodníků", kteří obvykle účtují úrokovou míru 10 procent za měsíc, tedy více než 300 procent ročně.

V současné době je do projektu zapojeno devadesát farmářů v devíti svépomocných skupinách. Od vzniku projektu 2011 bylo díky aktivitám členů Maendelea v oblasti poskytnuto farmářům a svépomocným skupinám 211 mikropůjček, z nichž 210 bylo splaceno nebo je na cestě ke splacení.

Chcete-li vědět jak podpořit projekt Podpora farmaření, navštivte příslušnou kapitolu sekce Pomáhejte s námi.

Hodnotící zprávy Maendelea z projektu z let 2012, 2013, 2015 a 2017 si můžete přečíst v sekci Hodnocení projektu.