nezisková organizace, pomoc ke svépomoci, TanzanieSpolek Wakulima Maendeleo

Na konci roku 2016 zaregistrovali farmáři ze svépomocných skupin podporovaných Maendeleem vlastní komunitní neziskovou organizaci. Ptáte-li se na význam svahilsko-anglických slov v názvu organizace Wakulima Maendeleo Group, v překladu do českého jazyka znamenají slova wakulima – farmáři, Maendeleo – rozvoj, a group – skupina.

Hned po svém vzniku si organizace navolila své vedení, konkrétně předsedkyni, místopředsedu, sekretáře a pokladnici - viz schéma níže. Máme radost z toho, že jsou v něm lidé, kterým důvěřujeme, a o které se můžeme opřít. Existence neziskové organizace registrované v místě realizace projektů umožňuje větší formalizaci naší činnosti, dává místním větší šanci podílet se na řízení projektů a zvyšuje vlastnictví projektů ze strany místní komunity.

Schéma WMG
V modrých rámečcích jsou členové jednotlivých skupin, kteří si v tajné volbě zvolili vždy svého předsedu, pokladníka a sekretáře. Předseda skupiny se automaticky stává členem výkonného výboru, který volí předsedu, místopředsedu, sekretáře a také pokladníka celé organizace: ti se svým zvolením také stávají členy výboru (všichni jeho členové jsou označení růžovou barvou).

Mimo organizační strukturu pak stojí čtyři supervizoři, z nichž tři jsou nominováni z členské základny po dohodě mezi Maendeleem a Wakulimou. O pozici hlavního supervizora rozhoduje pouze Maendeleo. Supervizoři mají na starost především dohled nad fungováním projektu, o němž podávají pravidelné zprávy Maendeleu.

Když Maendeleo v roce 2011 v oblasti začínalo, naplánovali jsme projekt Podpora farmaření sami, přičemž jsme se snažili odhadovat a brát v potaz přání místních. Později začali farmáři přicházet s konkrétními méně či více či méně reálnými návrhy, které však nebyly nijak propracované. Založení partnerské neziskové organizace samotnými farmáři skvěle symbolizuje završení proměny jejich smýšlení: z farmářů se stali partneři, kteří jsou schopní vymýšlet, řídit a dokonce i spolufinancovat projekty, které obohacují jejich komunitu.

České Maendeleo v reakci na výše popsaný vývoj postupně předává organizaci Wakulima Maendeleo Group více a více pravomocí a poskytuje ji - v rámci stanovených mantinelů - pokud možno co největší volnost. Našim cílem je, aby se z ní postupně stala plnohodnotná kooperativa, schopná poskytovat svým členům a komunitě stejné služby jako dnes, a to bez naší další podpory.

Vedení WMG

Úspěchy spolku

Během léta 2017 se stalo přesně to, v co jsme tajně doufali, když Wakulima vznikla: členové jejího výkonného výboru podali první žádost o grant u jiného donora, a hned napoprvé uspěli! Pět svépomocných skupin - Faraja, Mashujaa, Nyinesu, Tujimbaje a Mkombozi - se po dohodě s vedením přihlásilo do soutěže, kterou pro farmářské skupiny z pěti regionů uspořádal USAID pod hlavičkou organizace NAFAKA.

Z více než stovky uchazečů byli zástupci Wakulimy se svým projektem vyhodnoceni jako druzí nejlepší a získali tak malotraktor, který si farmáři vyzvedli v prosinci 2017. Podmínkou žádosti bylo také kofinancování ze strany skupin, farmáři tedy zakoupili k malotraktoru vlečku. Jako součást programu poskytne NAFAKA členům organizace Wakulima školení v oblasti finančního řízení.

Traktor

Zajímá vás, co organizátory soutěže mezi jiným přesvědčilo, že si cenu zaslouží právě členové Wakulimy? Podle vyslané zástupkyně organizace NAFAKA to byla dobře zpracovaná žádost, mají širokou členskou základnu, aktivita organizace, a především její propracovaná organizační struktura.

Hodně se mezi farmáři Wakulimy mluví o výstavbě zemědělského skladu, kterou by navíc mohla spolufinancovat i výše zmíněná NAFAKA. Další soutěž, ve které byli letos farmáři tak úspěšní, se totiž chystá ve stejném období i pro rok 2018. Sami zůstaneme se zástupkyní organizace NAFAKA i nadále v kontaktu, abychom naši práci nepřekrývali, ale abychom se naopak vzájemně doplňovali. Hlavní kritérium a podmínka spolupráce v oblasti pro nás zůstává udržitelnost všech aktivit, které realizujeme nebo na kterých se podílíme.

Chcete-li vědět jak podpořit projekt Podpora komunity, navštivte příslušnou kapitolu sekce Pomáhejte s námi.