nezisková organizace, pomoc ke svépomoci, TanzaniePodpořte tanzanské podnikatele!

V prvním kole soutěže o mikropůjčku pro podnikatele zvítězila skupina Nyinesu se svým záměrem založit drobné občerstvení a opékat kasavu. Její mikropůjčka je zafinancovaná díky předchozímu fundraisingu. Stále však nejsou pokryté náklady na projekt skupiny Mashujaa (na obrázku níže), jež plánuje obchodovat s materiálem potřebným pro opravy a výstavbu střech.

Ilustrační foto

Přispět na mikropůjčku Mashuji můžete jakoukoliv částkou do výše 15 000 Kč. Maximálně 10 % z darované částky použijeme na pokrytí nákladů spojených s organizací a dohledem nad projektem v Tanzanii, zbytek půjde na samotnou mikropůjčku. Po splacení mikropůjčky použije Maendeleo peníze buďto v rámci tohoto projektu nebo na fungování projektu Podpora farmaření.

Chcete-li potvrzení o daru, vypište formulář. Rádi s Vámi sepíšeme také darovací smlouvu, případně dojednáme podmínky významnějších darů a partnerství. V takovém případně nám napište na info@maendeleo.cz nebo zavolejte na 737 989 899. Dárci, kteří věnují alespoň 5000 Kč, mají právo na členství v Klubu dárců Maendelea po dobu 3 let.

Údaje pro platbu:
Číslo účtu: 2916398329/0800
VS: 04
Zpráva pro příjemce: Vaše kontaktní údaje a email

Děkujeme, Mashujaa byla díky Vašim dárům v letošním roce podpořena! Sbírka je uzavřena.
Ilustrační foto