nezisková organizace, pomoc ke svépomoci, Tanzanie


Grantová soutěž

Činnost Maendelea není jen o projektech založených na mikropůjčkách. V rámci grantové soutěže bojují svépomocné skupiny o nevratnou dotaci pro jimi navržené projekty. Preferovány jsou projekty, které mají ambici přinést celospolečenský užitek a který budou ochotni spolufinancovat i samotní navrhovatelé. Může se jednat charitativní aktivitu zaměřenou například na starce nebo na nemocné, o podnikatelský záměr se sociálním rozměrem nebo o kterýkoliv jiný projekt, který místní považují za důležitý a přínosný.

Přesná kritéria výběru projektu stanovují společně tanzanští a čeští dobrovolníci. Cílem projektu je podpořit aktivitu a kreativitu místního obyvatelstva a občanské společnosti. Celkový rozpočet každého kola soutěže je přibližně 12 000 Kč a grant může být rozdělen mezi jednoho nebo více vítězů.

První kolo projektu Grantová soutěž proběhlo 26. září 2016. V nabité konkurenci nakonec zvítězila svépomocná skupinka Motomoto se svým záměrem vykopat v Mahangu studnu. Tento projekt schválili a aktivně podporují také zástupci místní samosprávy, neboť Mahango trpí v období sucha často nedostatkem vody. Studna pomůže především starším a zdravotně znevýhodněným lidem, kteří se špatné pohybují. V době, kdy neteče voda z obecního vodovodu, se jim oproti současnému stavu výrazně zkrátí docházková vzdálenost k nejbližšímu zdroji užitkové vody. Hloubení studny by mělo být započato na konci října.

Chcete-li vědět jak podpořit projekt Grantová soutěž, navštivte příslušnou kapitolu sekce Pomáhejte s námi.

Grantová soutěž: 26. 9. 2016