nezisková organizace, pomoc ke svépomoci, TanzanieGrantová soutěž

V rámci Grantové soutěže soupeří svépomocné skupiny o nevratnou dotaci pro jimi navržené záměry. Preferovány jsou takové, jež mají ambici přinést celospolečenský užitek, a které jsou ochotni spolufinancovat i samotní navrhovatelé. Může jít charitativní aktivitu zaměřenou například na starce nebo na nemocné, o podnikatelský záměr se sociálním rozměrem nebo o kterýkoliv jiný nápad, jehož realizaci považují místní za důležitou a přínosnou.

V nabité konkurenci prvního a dosud jediného kola soutěže zvítězila svépomocná skupinka Motomoto se svým záměrem vykopat v Mahangu studnu. Tento záměr vyhrál i díky tomu, že jej aktivně podpořili zástupci samosprávy Mahanga, neboť tato vesnice trpí v období sucha často nedostatkem vody. Poté, co vládou určený expert určil pro studnu místo, došlo k jejímu vyhloubení a úpravě okolí. V červenci 2017 došlo k předání klíče od studny do rukou vedení obce.

Grantová soutěž

Studna je i v průběhu období sucha plná a v případě výpadku vody je členy samosprávy odemykána. Projekt pomohl především starším a zdravotně znevýhodněným lidem, kteří se špatné pohybují. V době, kdy neteče voda z obecního vodovodu, se jim oproti současnému stavu výrazně zkrátila docházková vzdálenost k nejbližšímu zdroji užitkové vody.

Víte, že téměř polovina obyvatel Tanzanie nemá podle organizace WaterAid přístup k nezávadné pitné vodě? Špinavá voda způsobuje průjmová onemocnění, v jejichž důsledku v zemi ročně zemřou tisíce dětí.